Friday, August 7, 2015

[Trick] Tắt chế độ tự động sửa lỗi chính tả của Windows 10* Khi gõ tiếng Việt, Windows 10 tự động sửa lại từ của chúng ta thành những từ tiếng Anh rất khó chịu, nhất là trong các ứng dụng Modern. Nếu không tự sửa thì chữ cũng bị gạch đỏ rất khó chịu. Để giải quyết tình trạng này thì bạn có thể tắt tính năng tự động sửa lỗi của Windows 10 đi bằng cách:

B1 :Vào Settings > Devices > Typing
B2 : Ở phần Spelling, bỏ chọn hai dòng sau:
- Auto correct misspelled words
- Highlight misspelled words
B3 : Khởi động lại máy tính để thay đổi có hiệu lực.
[​IMG]
 Nguồn: http://thuthuattinhoc.biz/

No comments: