Friday, August 7, 2015

[Trick] Cài Đặt .net Framework 3.5 Offline Trong Windows 10 Sử Dụng Dism


Windows 10 đi kèm với .NET framework 4.5 được cài đặt sẵn, nhưng nhiều ứng dụng được phát triển trong Vista và Windows 7 đòi hỏi .NET v3.5 cài đặt cùng với 4.5. Những ứng dụng sẽ không chạy, trừ khi bạn sẽ cài đặt phiên bản yêu cầu. Khi bạn cố gắng để chạy bất kỳ ứng dụng như vậy, Windows 10 sẽ nhắc bạn tải về và cài đặt .NET Framework 3.5 từ Internet. Tuy nhiên, điều này sẽ mất rất nhiều thời gian. Bạn có thể tiết kiệm thời gian của bạn và cài đặt .NET Framework 3.5 từ phương tiện cài đặt Windows 10. Phương pháp này là nhanh hơn nhiều và thậm chí không đòi hỏi một kết nối Internet. Dưới đây là cách làm thế nào để cài đặt nó.


[​IMG]

Để cài đặt .NET Framework 3.5 trong Windows 10, làm như sau:
  1. Chèn Windows 10 DVD của bạn, hoặc nhấp đúp chuột vào hình ảnh ISO của nó, hoặc chèn ổ đĩa flash khởi động của bạn với Windows 10, tùy thuộc vào những gì bạn có.
  2. Open 'This PC' trong File Explorer và lưu ý các ký tự ổ đĩa của đĩa cài bạn đã chèn vào. Trong trường hợp của tôi nó là đĩa D:

[​IMG]

Run CMD as adminstrator và gõ lệnh sau đây:

Mã:
Dism /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:<kí tự ổ đĩa>:\sources\sxs /LimitAccess
<kí tự ổ đĩa bạn> thay bằng kí tự mà bãn đã mount ISO ra, ví dụ của tôi là "D"
Đợi 2-5 phút cho chương trình cài đặt

[​IMG]

[​IMG]

Để tiết kiệm thời gian bạn mở Notepad ra chép đoạn mã bên dưới vào lưu lại với tên có đuôi .bat sau đó chỉ cần chuột phải file vừa tạo open with adminstartor nhấn enter là xong

Mã:
@echo off
Title .NET Framework 3.5 Offline Installer
for %%I in (D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) do if exist "%%I:\\sources\install.wim" set setupdrv=%%I
if defined setupdrv (
echo Found drive %setupdrv%
echo Installing .NET Framework 3.5...
Dism /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:%setupdrv%:\sources\sxs /LimitAccess
echo.
echo .NET Framework 3.5 should be installed
echo.
) else (
echo No installation media found!
echo Insert DVD or USB flash drive and run this file once again.
echo.
)
pause
Enjoy!
Nguồn: http://thuthuattinhoc.biz/

2 comments:
  1. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete
  2. Thanks for your nice post. This post are really helpful for the beginner. Thanks again. I have seen another video post which are also great if you have time you can check this https://www.youtube.com/watch?v=tHfWjN5jZDM

    ReplyDelete