Friday, August 7, 2015

[Trick] Cách kích hoạt Cortana ở Việt Nam trên Windows 10


Cortana là tên một nhân vật trí tuệ nhân tạo trong loạt game Halo của Microsoft có nhiệm vụ trợ giúp, cung cấp thông tin cho người chơi. Trên Windows 10 cũng thế, Cortana sẽ đưa ra những thông tin mà "cô ấy" nghĩ rằng có liên quan đến bạn nhất tùy theo thời điểm và ngữ cảnh trong ngày. Bên cạnh đó, bạn có thể nhờ vả cô ấy thực hiện một vài tác vụ đơn giản cho bạn bằng cách nói hoặc gõ lệnh.


B1 : Vào Settings > Time & Language > Region & Language
B2 : Ở phần Country or Region, chọn "United Stated"
B3 : Ở phần Languages, chọn "Add a Language", chọn tiếp "English (United State)"
B4 : Khởi động lại máy tính để thay đổi có hiệu lực


[​IMG]
Giờ thì bạn đã có Cortana trong máy của mình rồi đấy
 Nguồn: http://thuthuattinhoc.biz/

No comments: