Sunday, March 6, 2016

[Soft] 4k Video Downloader v4.0.0.2016 [Full crack] - Phần mềm dowload video từ Youtube với chất lượng tốt nhất

Đăng bởi   lúc   trong 13
4K Video Downloader allows to download video, audio and subtitles from YouTube in high-quality and as fast as your computer and connection will allow. If you want that video on your iPad, iPhone or other device we've got you covered. Downloading is simple and straightforward: just copy the video link from your browser and click 'Paste Url'. Done!
No toolbars, no adware, no malware. And best of all it's FREE Video Downloader! Enjoy your videos anywhere, any time, and of course even when you are offline!

Friday, January 15, 2016

[Soft] iMindMap 9.0.1 - Phần mềm vẽ sơ đồ tư duy ( Full Crack )

Đăng bởi   lúc   trong 32
iMindMap 9.0.1 Full Crack
iMindMap 9.0.0 một công cụ tuyệt vời giúp bạn phác họa ý tưởng của bạn ra sản phẩm thực sự, nó giúp bạn nhanh chóng thực hiện ý tưởng của mình.

Wednesday, January 13, 2016

[Soft] Internet Download Manager (IDM) 6.25 build 10 (Reset trial) - Công cụ tăng tốc và quản lý dowload tiện lợi

Đăng bởi   lúc   trong 0
Internet Download Manager là phần mềm tăng tốc và quản lý download tốt nhất hiện nay. Với bộ xử lý dữ liệu tải xuống thông minh, Internet Download Manager hỗ trợ khả năng phục hồi do lỗi, tiếp tục tải lại nếu quá trình tải bị lỗi, bị gián đoạn do mất kết nối, lỗi mạng, tắt máy tính hoặc cúp điện đột ngột. Không như các chương trình hỗ trợ download khác, Internet Download Manager sẽ chia nhỏ dữ liệu trong quá trình tải và kết nối liên tục không cần thông qua các bước đăng nhập, kết nối đến khi đạt được tốc độ tải tối đa.

[Soft] Internet Download Manager (IDM) 6.25 build 9 (Reset trial) - Công cụ tăng tốc và quản lý dowload tiện lợi

Đăng bởi   lúc   trong 0
Internet Download Manager là phần mềm tăng tốc và quản lý download tốt nhất hiện nay. Với bộ xử lý dữ liệu tải xuống thông minh, Internet Download Manager hỗ trợ khả năng phục hồi do lỗi, tiếp tục tải lại nếu quá trình tải bị lỗi, bị gián đoạn do mất kết nối, lỗi mạng, tắt máy tính hoặc cúp điện đột ngột. Không như các chương trình hỗ trợ download khác, Internet Download Manager sẽ chia nhỏ dữ liệu trong quá trình tải và kết nối liên tục không cần thông qua các bước đăng nhập, kết nối đến khi đạt được tốc độ tải tối đa.

[Soft] Internet Download Manager (IDM) 6.25 build 8 (Reset trial) - Công cụ tăng tốc và quản lý dowload tiện lợi

Đăng bởi   lúc   trong 0
Internet Download Manager là phần mềm tăng tốc và quản lý download tốt nhất hiện nay. Với bộ xử lý dữ liệu tải xuống thông minh, Internet Download Manager hỗ trợ khả năng phục hồi do lỗi, tiếp tục tải lại nếu quá trình tải bị lỗi, bị gián đoạn do mất kết nối, lỗi mạng, tắt máy tính hoặc cúp điện đột ngột. Không như các chương trình hỗ trợ download khác, Internet Download Manager sẽ chia nhỏ dữ liệu trong quá trình tải và kết nối liên tục không cần thông qua các bước đăng nhập, kết nối đến khi đạt được tốc độ tải tối đa.

[Soft] Internet Download Manager (IDM) 6.25 build 7 (Reset trial) - Công cụ tăng tốc và quản lý dowload tiện lợi

Đăng bởi   lúc   trong 0
Internet Download Manager là phần mềm tăng tốc và quản lý download tốt nhất hiện nay. Với bộ xử lý dữ liệu tải xuống thông minh, Internet Download Manager hỗ trợ khả năng phục hồi do lỗi, tiếp tục tải lại nếu quá trình tải bị lỗi, bị gián đoạn do mất kết nối, lỗi mạng, tắt máy tính hoặc cúp điện đột ngột. Không như các chương trình hỗ trợ download khác, Internet Download Manager sẽ chia nhỏ dữ liệu trong quá trình tải và kết nối liên tục không cần thông qua các bước đăng nhập, kết nối đến khi đạt được tốc độ tải tối đa.

[Soft] Internet Download Manager (IDM) 6.25 build 5 (Reset trial) - Công cụ tăng tốc và quản lý dowload tiện lợi

Đăng bởi   lúc   trong 0
Internet Download Manager là phần mềm tăng tốc và quản lý download tốt nhất hiện nay. Với bộ xử lý dữ liệu tải xuống thông minh, Internet Download Manager hỗ trợ khả năng phục hồi do lỗi, tiếp tục tải lại nếu quá trình tải bị lỗi, bị gián đoạn do mất kết nối, lỗi mạng, tắt máy tính hoặc cúp điện đột ngột. Không như các chương trình hỗ trợ download khác, Internet Download Manager sẽ chia nhỏ dữ liệu trong quá trình tải và kết nối liên tục không cần thông qua các bước đăng nhập, kết nối đến khi đạt được tốc độ tải tối đa.

[Soft] 4k Video Downloader v3.8.0.1830 [Full crack] - Phần mềm dowload video từ Youtube với chất lượng tốt nhất

Đăng bởi   lúc   trong 0
4K Video Downloader allows to download video, audio and subtitles from YouTube in high-quality and as fast as your computer and connection will allow. If you want that video on your iPad, iPhone or other device we've got you covered. Downloading is simple and straightforward: just copy the video link from your browser and click 'Paste Url'. Done!
No toolbars, no adware, no malware. And best of all it's FREE Video Downloader! Enjoy your videos anywhere, any time, and of course even when you are offline!

[Soft] 4k Video Downloader v3.7.0.1800 [Full crack] - Phần mềm dowload video từ Youtube với chất lượng tốt nhất

Đăng bởi   lúc   trong 0
4K Video Downloader allows to download video, audio and subtitles from YouTube in high-quality and as fast as your computer and connection will allow. If you want that video on your iPad, iPhone or other device we've got you covered. Downloading is simple and straightforward: just copy the video link from your browser and click 'Paste Url'. Done!
No toolbars, no adware, no malware. And best of all it's FREE Video Downloader! Enjoy your videos anywhere, any time, and of course even when you are offline!