Friday, August 7, 2015

[Trick] Khắc phục tình trạng gõ chữ tiếng Việt bị lỗi trong app Modern* Một số bạn sử dụng Unikey cho biết là khi gõ tiếng Việt trong các ứng dụng Modern thì bị lỗi giật giật chữ hoặc mất chứ, còn trong ứng dụng desktop truyền thống thì không bị. Để khắc phục tình trạng này, bạn có hai cách:

Cách 1 : Tải bản Unikey mới nhất về cài, tải ở đây, miễn phí, nhớ chọn đúng 32-bit hoặc 64-bit tùy hệ điều hành của bạn.
Cách 2 : Hoặc chuyển sang dùng bộ GoTiengViet, tại ở đây, tất nhiên là cũng miễn phí.
Nguồn: http://thuthuattinhoc.biz/

1 comment: