Thursday, August 20, 2015

[Trick] Sửa lỗi thông báo "The Server stumbled, We all have bad days" trên Windows Store Windows 10


[​IMG]
1/ Hãy chắc chắn rằng bạn đã kết nối internet
2/ Đã cập nhật đầy đủ các gói cập nhật trong windows update
3/ Nếu bạn đang cài phần mềm anti-virut hãy thử disable nó
4/ Update Internet Time

[​IMG]
5/ Reset Windows Store case
Run CMD as adminstrator gõ WSReset rồi enter
6/ Đăng kí lại Windows Store app
Run Powershell as administrator copy và paste lệnh bên dưới vào enter
Mã:
powershell -ExecutionPolicy Unrestricted Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register $Env:SystemRoot\WinStore\AppxManifest.XML

No comments: