Thursday, August 20, 2015

[Trick] Khắc phục lỗi Windows Store đóng lại khi nhấp chuột vào 1 app trong đó Windows 10


 
- Cách 1: Chạy SFC.
+ Run cmd as adminstartor
+ Dùng lệnh sau để hệ thống chẩn đoán tìm lỗi và tự khắc phục
Mã:
sfc /scannow
- Cách 2: Reset Windows Store Case và đang kí lại App Store:
+ Bấm tổ hợp phím Windows+X chọn CMD with admistrator gõ lệnh sau nhấn enter để reset lại đăng ký lại App Store:
Mã:
WSReset.exe
+ Bấm tổ hợp phím Windows+X chọn CMD with admistrator gõ lệnh sau nhấn enter để đăng ký lại App Store:
Mã:
powershell -ExecutionPolicy Unrestricted Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register $Env:SystemRoot\WinStore\AppxManifest.XML
Sau mỗi bước đều phải restart lại Windows

No comments: