Thursday, August 20, 2015

[Trick] Khắc phục lỗi Start menu không hoạt động trên Windows 10 
Trước khi Reset lại Windows 10 bạn thử 1 trong số các cách sau nhé:

- Cách 1: 
+ Run cmd as adminstartor
+ Dùng lệnh sau để hệ thống chẩn đoán tìm lỗi và tự khắc phục

Mã:
sfc /scannow
- Cách 2: Sửa Windows Image. Run cmd as adminstartor và copy-paste lệnh dưới đây và nhấn Enter
Mã:
Dism / Online / Cleanup-Image / RestoreHealth
- Cách 3: Run PowerShell as adinistartor copy-paste lệnh sau và nhấn Enter:
Mã:
Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like “*windowscommunicationsapps*”} | remove-appxprovisionedpackage –online

No comments: