Sunday, March 15, 2015

[Trick] Loại bỏ các thư mục không cần đến trong This PC trên Window 8/8.1


     So với các thế hệ Windows trước, bản 8/8.1 mới có thêm các thư mục như Music, Pictures, Videos, Downloads.... xuất hiện phía trên các ổ cứng. Tính năng này có thể có lợi nhưng lại có thể gây phiền và không cần thiết với một số người dùng.


--- Hướng dẫn --- 


Truy cập vào Registry Editor (nhấn Windows + R và nhập từ khóa regedit > Enter


Tìm đến thư mục theo đường dẫn HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace 


Xóa bỏ các khóa tương ứng:


{1CF1260C-4DD0-4ebb-811F-33C572699FDE} (loại bỏ thư mục Music){374DE290-123F-4565-9164-39C4925E467B} (loại bỏ thư mục Downloads){3ADD1653-EB32-4cb0-BBD7-DFA0ABB5ACCA} (loại bỏ thư mục Pictures){A0953C92-50DC-43bf-BE83-3742FED03C9C} (loại bỏ thư mục Video){A8CDFF1C-4878-43be-B5FD-F8091C1C60D0} (loại bỏ thư mục My Documents)


{B4BFCC3A-DB2C-424C-B029-7FE99A87C641} (loại bỏ thư mục Desktop)

--- Video hướng dẫn chi tiết ---

Nguồn: In tơ nẹt

┌∩┐(_)┌∩

(◡‿◡✿)   Chúc các bạn thành công   (✿◠‿◠)
 

No comments: