Monday, March 9, 2015

[Trick] Cách khởi động chế độ "thần thánh" (GodMode) trong Windows 7/8/8.1/10     Lưu ý đây hoàn toàn không phải tên do mình hoặc bất cứ ai nghĩ ra mà của chính Microsoft đặt cho chế độ này của mình. Gọi là God mode bởi khi active nó, bạn có toàn quyền tinh chỉnh và thay đổi Windows. 

     Phải biết rằng dù Windows 7/8/8.1 đã có những cải tiến lớn nhưng các tính năng cao cấp vẫn được xếp trong các thư mục khác nhau và đôi khi khiến người dùng khó tìm. Khi active God mode, tất cả các tính năng của Windows sẽ được thể hiện trong cùng một Folder và qua đó, tạo ra sự dễ dàng cho người dùng trong việc hiệu chỉnh hệ điều hành của Microsoft.

--- Hướng dẫn ---
     - Bước 1 -

Tạo một Folder mới.

     - Bước 2 - Đổi tên Folder này thành xxxx.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}. Trong đó, ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C là phần bắt buộc phải có còn XXXX bạn có thể thay đổi thành bất cứ thứ gì bạn muốn như kiểu: Siêu Control Panel, Godmode,...- 

     - Bước 3 - 
 
Double click vào Folder và bạn sẽ có hơn 250 tùy chỉnh trong "God mode" này.


--- Video hướng dẫn chi tiết ---


Nguồn: In tơ nẹt
┌∩┐(_)┌∩


(◡‿◡✿)   Chúc các bạn thành công   (✿◠‿◠)

No comments: